VVS Rådgivende ingeniører Skandinavien

HVAC Geothermal

VI SKABER BÆREDYGTIGE CIRKULÆRE ØKONOMILØSNINGER GENNEM FAGLIG DYBDE, KREATIVITET & SAMARBEJDE

BÆREDYGTIGE CIRKULÆRE ØKONOMILØSNINGER

Vi er VVS rådgivende ingeniører inden for bærende konstruktioner og med speciale inden for nybyggeri, renovering og transformering. Gennem tværfaglig projektstyring samarbejder vi med et netværk af specialiserede rådgivende ingeniører på tværs af fagligheder og kan således løfte alle typer af rådgiverydelser inden for byggeri. Dette koncept kalder vi for Kompetencebaseret Rådgivning.

Indeklima & Energidesign

Kravene til energiforbrug skærpes konstant, mens der gradvist kommer mere evidens for gevinsten ved et godt indeklima. I GREEN ENERGY SCOUT formår vi at indfri ambitionerne til komfort og bæredygtighed. Vi skaber optimale balance mellem de forskellige hensyn og har udviklet banebrydende simuleringsværktøjer, der styrker os som sparringspartner i den tidlige designfase.

Den svære balancegang

Vi opholder os indendørs op mod 90 % af tiden. Derfor kan forbedringer af indeklima på arbedspladser spores direkte i øget medarbejdertilfredshed og en tydelig reduktion af sygefraværet. Der er generelt set god grund til at fokusere på indeklimaet. Undersøgelser har vist, at niveauet af skadelige partikler i boliger er 6-7 gange så højt som på Danmarks mest befærdede vej, H.C Andersens Boulevard. Et godt indeklima omfatter også adgang til dagslys, og når man i samme instans medtager et hensyn til energiforbruget og en lang række andre faktorer er det nødvendigt at betragte byggerier i et holistisk perspektiv. Denne tilgang kombinerer vi med vores stærke kompetencer inden for indeklima og energireducerende tiltag. Kom rigtigt fra start Vi arbejder målrettet på at blive arkitektens foretrukne sparringspartner i den tidlige designfase. Vores innovationsenhed GREEN ENERGY SCOUT Building Design står f.eks. bag udviklingen af et helt nyt simuleringsværktøj, der gør det muligt at kaste et blik på arkitektens tegninger og undersøge et væld af muligheder for at sikre et optimalt indeklima og et minimalt energiforbrug.

EKSPERTISECENTER FOR Træbyggeri

Vores passion for bæredygtigt byggeri har ledt til etableringen af et Ekspertisecenter for Træbyggeri, hvor vi samler og udvikler vores akkumulerede viden og erfaringer. Et team af udvalgte ingeniører med ind i projekterne. Tilknyttet afdelingen, har vi mange partnere, som også specialisere sig i træbyggeri, både producenter, leverandører og brancheorganisationer, så vi kan komme med de mest kreative og rentable løsninger til Europa.

El-installationer

GREEN ENERGY SCOUT rådgiver om alle typer elektriske bygningsinstallationer, velbelysningsanlæg og specialløsninger til energi & industrisektoren. Bæredygtighed er et vigtigt omdrejningspunkt og vi har ekspertise i energioptimering og vedvarende energikilder som solcelleanlæg.

Vores medarbejdere har en bred erfaring inden for bygningsinstallationer, og vi råder over en række specialister med særlig ekspertise inden for mere smalle kompetenceområder såsom brandtekniske anlæg og lysdesign. Dette gør os i stand til at tilknytte en kompetent bemanding hele vejen gennem ethvert projekt. Samtidig kan vi inddrage højt specialiserede kompetencer fra resten af virksomheden, hvis opgaven kræver det.

Afløb & Spildevand

En vital del af vores infrastruktur er afløbssystemerne, der i disse år gennemgår nødvendige ændringer som følge af urbanisering og klimaforandringer. GREEN ENERGY SCOUT er med til at sikre, at både nye og eksisterende afløbssystemer fungerer optimalt. Vores kompetencer strækker sig fra spildevandsplanlægning til separatkloakering og modellering i MIKE URBAN og MIKE FLOOD.

Vi holder styr på vandmasserne

Et velfungerende afløbssystem bemærkes ikke, og samtidig har de senere års store skybrud tydeligt demonstreret betydningen af afløbssystemer, der er tilpasset de øgede nedbørsmængder. Der kan være derfor være behov for en øget ka­pacitet i afløbssystemet, hvilket bl.a. kan opnås ved etablering af forsinkelsesbassiner, hvor vandet kan tilbageholdes i tilfælde af hændelser med kraftig regn­.

GREEN ENERGY SCOUT dækker alle aspekter inden for afløbsteknik og klimatilpasning. Vi  har effektive metoder til at indentificere problemerne og udarbejde innovative løsningsforslag . Vi bistår ligeledes ved udarbejdelse af spildevandsplaner samt planlægning af fælleskommunale og regionale regn- og spildevandssystemer.

•            3D Bygningsscanning

•             Afløb & Spildevand

•             Bæredygtighed

•             BIM & VDC

•             Biomasse

•             Byggeledelse

•             Byggemodning

•             Bygherrerådgivning

•             Bygningsautomatik

•             Commissioning

•             Cost Management

•             Cradle to Cradle

               Design for Disassembly consulting

•             C2C

•             Droner

•             El-installationer

•             Energidesign

•             Fjernvarme

•             Indeklima

•             Klimatilpasning & LAR

•             Konstruktioner

•             Lejerrådgivning

•             Lufthavne

•             Lysdesign

•             Maskin & Proces

•             Miljø & Natur

•             Projekteringsledelse

•             Renovering

•             Revit

•             Træbyggeri

•             Verdensmål

•             VVS & Ventilation