circular economy, kreislaufwirtschaft dämmstoffe

Cradle to Cradle: Cirkulär ekonomi för VVS-system

I mitt examensarbete tänker jag presentera konceptet av ”Cradle to Cradle”, eller C2C, och den internationella ”Environmental Product Declaration”, eller EPD, vilka är två ämnen som i samarbete kan förbättra våran industriella klimatpåverkan i längden. För det första, idéen av C2C bygger på tanken att omvandla våran materiella produktion till en som liknar en mer cirkulär ekologisk bubbla, likt det vi ser i naturen från gödsel till föda återigen till gödsel. I kontexten av produktion innebär det att man utför forskning för att ta fram hälso- och miljövänliga material som dessutom är återanvändbara. Med andra ord, när en produkt har nått slutet av sin livstid eller behöver tas ur bruk, kan man bara demontera eller återanvända hela eller delar produkten i en annan fas av produktion eller område, på så sätt bildar du en miniatyriserad variant av en cirkulär ekonomi där det redan investerade kapitalet i form av monetära eller miljömässiga tillgångar omdirigeras, istället för att man till exempel skulle betala för helt ny produktion igen och tillsätta maskiner och annat redskap som alstrar avgaser för att utvinna råmaterialen vi behöver. Syftet med detta koncept är att handskas med världsomfattande frågor som berör klimat, hälsa och föroreningar i miljön.

Projektbeskrivning examensarbete VVS

Fokuset på detta examensarbete kommer betona mycket just potentialen för hållbart arbete och energisparsamheten då jag tycker att det är ett fenomen som går att räkna på och som dessutom kan ge oss påtaglig nytta om vi minskar vårt klimatavtryck då det berör vårt existentiella tillstånd som människor. Information för examensarbetet kommer att hämtas från både digitala källor och litteratur med källhänvisning, och även vägledning från mentor.

Konceptet av Cradle to Cradle och EDP

Konceptet av Cradle to Cradle och EDP är båda breda och kan tillämpas på många områden i olika industrier, men i denna text kommer det begränsas ner till VVS-tekniska produkter och deras produktion och material. Till exempel finns det shuntgrupper från PREMA som är miljövarudeklarerade för att vara robusta och bra materialval. Hur EPD spelar in i rollen som miljöräddare är att den fungerar som en slags plattform eller verktyg för att uppfylla riktlinjerna av C2C.

Om C2C är ett holistiskt ramverk vars syfte är att uppmuntra produktionen av produkter och system som är skonsamma för miljö och människor, är EPD ett empiriskt verktyg där det sätts krav på företag som vill bli certifierade med detta märke att utföra diverse tester och kontroller på sina produkter för att säkerställa att de uppfyller miljökraven. Detta görs med en livscykelanalys på produkten, vilket kan ge värdefulla data i förstadiet av ett bygge angående en produkts energikonsumtion under en längre period i framtiden. Mycket benutrymme finns att tillgå här eftersom man kan då också kontrollera hur noggranna eller frekventa tester som utförs.

graue Energie Spiel, EPD Card game

Ingen livscykelanalys = ingen data = inga energieffektiva byggnader eller komponenter.

För VVS-system där många redskap kan stå dygnet runt året om är detta en extra viktig datakälla för att välja rätt leverantör och produkt med en sund miljöpolicy.